Wizualizacja 3D "Telewizor"

Wizualizacje Telewizor

Wizualizacja 3D 'Telewizor'

"Telewizor"

Wizualizacja przedstawia nagrobek wykonany z granitu "Bohus" Wymiary to 190x90. Nagrobek wykonany w prostej formie. Aktyka składa się z dwóch odrebnych części. Na jednej z nich wygrawerowany został krzyż, natomiast druga część stanowi miejsce na wypisanie nekrologu oraz sentencji. Płyta główna składa się z jednej cześć z wykończeniem na łuku. Całość projektu dopełnia tłoczony wazon.